Strengere privacy wetgeving, wat betekent dit voor u?

Datum: woensdag 20 december 2017
Geplaatst in: AVG

Op 28 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Een Europese wetgeving die de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangt. De focus van de AVG ligt met name bij het automatisch verwerken van persoonsgegevens.

Iedere organisatie in Nederland zal te maken krijgen met deze wetgeving. Belangrijkste veranderingen zijn als volgt. Organisaties moeten geldige toestemming hebben om persoonsgegevens van de betreffende persoon te verwerken en dit bewijs kunnen overleggen aan de controlerende instanties. Een documentatieplicht voor organisaties valt hier ook onder, het is aan de ondernemer om te bewijzen dat er organisatorische en technische maatregelen zijn genomen om aan de wet te voldoen.

De AVG geldt voor elke organisatie die persoonlijke data verwerken, waar gekeken wordt naar de manier van verwerken en niet de grootte van de organisatie of data. Verhuurt u bijvoorbeeld auto’s en maakt u kopieën van identiteitsbewijzen dan heeft u hier zeker mee te maken. BSN en pasfoto dienen afgeschermd te zijn en kopieën mogen niet zomaar in de kast belanden, deze dienen goed beveiligd opgeslagen te worden. Uiteindelijk zult u de kopie moeten vernietigen of teruggeven wanneer de auto veilig is teruggebracht.

Laat u niet verrassen door de AVG, boetes kunnen oplopen tot 20 miljoen euro.