Prinsjesdag 2018: wat heeft het koffertje te bieden?

Datum: donderdag 20 september 2018
Geplaatst in: Fiscaal

Het Belastingplan 2019 dat gepresenteerd is op Prinsjesdag draagt bij aan een verlaging van de lasten op arbeid en verbetering van het Nederlandse vestigingsklimaat, aldus het huidige kabinet. De toon is positief, de economie gaat goed en koopkracht neemt toe. Maar wat gaat er eigenlijk allemaal gebeuren? NUWEA heeft de plannen die gevolgen heeft voor ondernemers op een rijtje gezet.

Inkomstenbelasting

Box 1

In 2019 veranderen de belastingschijven ten opzichte van 2018. Echter, het kabinet is van plan om de grootste verandering in 2021 door te brengen, namelijk het aantal belastingschijven verminderen van vier naar twee.

Aftrekposten

Per 1 januari 2020 wordt het tarief waartegen kosten in aftrek kunnen worden gebracht afgebouwd met een jaarlijks percentage van 3%-punt. Per 2023 zijn de aftrekposten nog enkel aftrekbaar tegen het tarief van de eerste schijf van 37,05%. Dit geldt voor:

  • Ondernemersaftrek
  • MKB-winstvrijstelling
  • Terbeschikkingstellingsvrijstelling

Energie-investeringsaftrek

Het percentage van de energie-investeringsaftrek wordt per 1 januari 2019 verlaagd van 54,5% naar 45%.

Box 2

Het kabinet is van plan om het box 2-tarief te verhogen van 25 naar 26,9 procent per 2021. Dit zal wel in twee stappen gebeuren, namelijk 1,25% punt verhoging in 2020 en in 2021 met 0,65% punt.

DGA met lening bij eigen BV

Per 1 januari 2022 komt het kabinet met een nieuwe belasting om dga’s te belasten over het geld dat zij lenen bij hun eigen BV zodra die boven de €500.000 komen. Voor leningen die zijn afgesloten voor de eigen woning wordt een overgangsregeling ingesteld.

Omzetbelasting

Hierover is al veel in het nieuws gekomen, namelijk het verlaagde btw-tarief te verhogen van 6% naar 9%.

Vennootschapsbelasting

Verlagen tarief vennootschapsbelasting

Het kabinet is van plan om per 1 januari 2019 het tarief van de vennootschapsbelasting stapsgewijs te verlagen.

Versoberen voorwaartse verliesverrekening

Het aantal jaren dat een bv de verliezen voorwaarts kan verrekenen, wordt aangepast van negen naar zes jaar. Dit zal voor het eerst gelden voor verliezen geleden in 2019.

Dividendbelasting

Het hete hangijzer van de afgelopen tijd staat ook in het Belastingplan zoals deze afgelopen dinsdag is gepresenteerd, namelijk het afschaffen van de dividendbelasting. Het huidige kabinet is van plan om de dividendbelasting vanaf 2020 af te schaffen.